woensdag 21 maart 2012

GERRIT BOLHUIS – Vrouw met kruik Aan de rand van de speelvijver aan de Gibraltarstraat hurkt een in gedachten verzonken vrouw. Met beide handen houdt zij een kruik vast die zij in de zomermaanden uitgiet in een schelpvormig bassin. Voordat dit bronzen fonteinbeeld Vrouw met kruik van Gerrit Bolhuis in mei 1952 zijn definitieve plaats kreeg in de Gibraltarstraat, werd het eerst geëxposeerd in Sonsbeek en op de Keukenhof.

Geen opmerkingen: