zaterdag 25 februari 2012

MARI ANDRIESSEN – De Dokwerker
De Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein is een monument ter nagedachtenis van de Februaristaking van 1941. Het beeld is ontworpen en gemaakt door de beeldhouwer Mari Andriessen. Willem Termetz heeft in 1951 voor het beeld geposeerd. Termetz was een Haarlemse timmerman/aannemer die Andriessen al voor de oorlog kende. Het vermoeden is dat ze ook samen in het verzet zaten. Koningin Juliana heeft het beeld in december 1952 onthuld.

Geen opmerkingen: