woensdag 8 februari 2012

CEPHAS STAUTHAMER - Droombeeld

Dit geabstraheerde bronzen beest met wijd opengesperde bek staat in het Frederik Hendrikplantsoen. Is het een hond of een fantasiebeest dit Droombeeld van Cephas Stauthamer uit 1965. Stauthamer had veel interesse in het technische aspect van de beeldhouwkunst. Tot het eind van zijn  leven bleef hij experimenteren. Hij was een van de weinige beeldhouwers die zelf zijn werk in brons goot.

Geen opmerkingen: