zaterdag 28 januari 2012

CAREL KNEULMAN – zonder titel
In 1941 zegde Carel Kneulman, naar aanleiding van de Februaristaking, zijn kantoorbaan op om beeldhouwer te worden. Nog hetzelfde jaar werd hij toegelaten tot de Rijksacademie waar hij les kreeg van Jan Bronner. Kneulman gold als een van grote vernieuwers van de beeldhouwkunst na 1945. Hij werkte zowel abstract als figuratief en was ook als graficus actief. Daarnaast zette hij zich in voor de maatschappelijke positie van kunstenaars, was hij jarenlang docent en lid van talloze adviescommissies. Het constante in zijn werk zat volgens critici niet in zijn stijl, maar in zijn thematiek. Dit abstracte beeld van Kneulman uit 1999 staat aan de Zuidelijke Wandelweg bij de Peelstraat.

Geen opmerkingen: