woensdag 7 december 2011

HILDO KROP – De Dag / De Nacht
Voor de gevel van de Oogheelkundige kliniek van het voormalige Wilhelmina Gasthuis heeft Hildo Krop tussen 1933 en 1937 twee kalkstenen hoekstenen gemaakt: De Dag en De Nacht. De Dag laat een geknield vrouwelijk naakt zien met een vogel en een stralende zon. Bij de Nacht zien we een uil op een tak voor een volle maan met daaronder een rustend reeënpaar. Mede door de slechte economische omstandigheden in de jaren dertig van de vorige eeuw kon het gebeuren dat het enkele jaren duurde voordat deze beelden af waren. Door de bezuinigingen werden alle decoratie aan nieuwbouw geschrapt. En per maart 1936 moest Krop evenals alle andere ambtenaren genoegen nemen met een lagere honorering. Er brak een moeilijke tijd voor de beeldhouwer aan. De gemeente voelde zich in deze crisistijd toch verplicht aan Krop, van wiens diensten zij al zo lang gebruik maakte en ze slaagde erin om hem te betrekken bij enkele ‘Werkfondsobjecten’, waaronder enkele werken op het terrein van het Wilhelminagasthuis.

bron: Hildo Krop, E.J.Lagerweij-Polak, 1992

Geen opmerkingen: