donderdag 1 september 2011

HILDO KROP – Genius van Amsterdam
Weinig mensen weten dat er aan de Berlagebrug uit 1932 een beeldhouwwerk van Hildo Krop zit. Dat dit niet geringe reliëf (vier meter hoog) vanaf de brug niet opvalt komt omdat het aan de waterkant van het brugwachtershuisje geplaatst is. De Genius van Amsterdam, “de zinnebeeldige beteekenis van afsluiting van het stadswater van den Amstel.” Deze Stedemaagd is een vrouwenfiguur waarvan het hoofd is omstraald door een gouden zon op een blauwe achtergrond. Zij verrijst uit het met drie groene gordels vormgegeven stadsbeeld van Amsterdam, en is getooid met de keizerskroon. Krop heeft het model in samenwerking met Berlage gecomponeerd en is door de Porceleyne Fles in Delft in geglazuurd keramiek uitgevoerd.

bron: Bruggen in Amsterdam, Frank V.Smit 2010

Geen opmerkingen: