woensdag 3 augustus 2011

ARTZUID 2011 – ANDRÉ VOLTEN – Untitled
André Volten maakte in de jaren vijftig van de vorige eeuw ruimtelijke constructies die aansloten bij de vormentaal van De Stijl van Mondriaan. Hij streefde naar strakke, geometrische vormen. Zijn voorkeur ging uit naar werken in metaal. Hij gebruikte profielbalken die hij in stukken sneed en tot open constructies aan elkaar laste. Later in de jaren zestig kreeg zijn werk een meer dynamisch karakter. Een voorbeeld daarvan is Untitled uit 1962. Indentieke vormen zijn aaneen gevoegd tot reeksen, uitdijend zowel in de breedte als in de hoogte.

bron: catalogus ARTZUID 2011

Geen opmerkingen: