maandag 25 juli 2011

HANS VAN DEN BAN – Vuurtoren
Aan de Postjeskade vlakbij het Surinameplein staat een Vuurtoren van Hans van den Ban. In 1993 is deze toren, als een soort grenspaal geplaatst, om aan te geven dat hier ooit de grens was tussen de gemeente Amsterdam en de toenmalige gemeente Sloten. De sinaasappelen in de top van de ‘vuurtoren’ vervangen het draailicht van een echte vuurtoren.

Geen opmerkingen: