donderdag 30 juni 2011

AART LAMBERTS – Communicatie





Met zijn werk Communicatie uit 1995 wil Aart Lamberts het belang van de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen tot uitdrukking brengen. Lamberts heeft dit beeld in 2009 voor onbepaalde tijd in bruikleen gegeven aan het stadsdeel Oost en staat in het Oosterpark.

Geen opmerkingen: