vrijdag 13 mei 2011

PIETER DE MONCHY – VU-SpaarsterHet bronzen beeldje de VU-Spaarster van Pieter de Monchy was een geschenk van de Rabobank aan de VU ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de universiteit in 1980. Het beeldje staat model voor de gereformeerde huisvrouwen die vanaf de jaren dertig hele faculteiten van ‘hun’ Vrije Universiteit bij elkaar hebben gespaard. De gereformeerde vrouwen legden sinds 1932 dubbeltjes en kwartjes opzij in het groene VU-busje met de beeltenis van de stichter van de universiteit Abraham Kuyper erop. Tussen 1932 en 1998 werd omgerekend 8 miljoen euro bijeen gespaard.
In september 2005 klagen twee VU-medewerkers in het universiteitsblad Ad Valvas dat het beeldje ''tussen de brandnetels staat, nauwelijks zichtbaar, in het parkje naast de Hortus aan een zijpaadje waar dagelijks slechts enkele mensen langs lopen''. Ze roepen op tot meer respect voor ''de gulle geefsters uit het verleden''. De brandnetels zijn inmiddels weg, maar het beeldje staat nog steeds op het zijpaadje.

Geen opmerkingen: