zaterdag 9 april 2011

SYLVIA WILLINK – Carel Willink

In 1977 trouwde de magisch realistische schilder Carel Willink voor de vierde keer. Tot zijn dood in 1983 zouden hij en Sylvia Willink bij elkaar blijven. Willink schilderde haar drie keer en Sylvia maakte een borstbeeld van haar echtgenoot. Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Willink heeft stadsdeel Oud-Zuid dit borstbeeld in 2000 aangekocht en in een plantsoen aan de Ruysdaelkade geplaatst. Sindsdien heet dit plantsoentje het ‘Carel Willinkplantsoen’.

Geen opmerkingen: