zondag 9 januari 2011

JOHN RÄDECKER - Dag en Nacht

John Rädecker was een van de belangrijkste beeldhouwers van de jaren `20 en `30 en werd in zijn tijd beschouwd als de ‘grand old man’ van de Nederlandse beeldhouwkunst. Ondanks dat zijn beelden vaak grof zijn van vorm, was hij een virtuoos hakker in steen; ‘niemand kan zo’n huid hakken als John’ zei Mari Andriessen over hem.
Aan een muur in het J.W.van Overloopplantsoen staan, naast een muurfontein, twee koppen uit 1920  voorstellende Dag en Nacht van Rädecker.
Dit stukje Amsterdam is momenteel in het nieuws. Het Parool van 16 september 2010 bericht dat er plannen zijn om het stukje park in te richten als privétuin. Het naastliggende gebouw, het voormalige Zeemanlaboratorium is door de gemeente verkocht en er zijn appartementen gerealiseerd. Bij de verkoop heeft de gemeente steken laten vallen, dat het openbaar groen eigendom bleef van de gemeente is niet vastgelegd. Een appartementbewoner wil het nu afrasteren en in gebruik nemen als tuin. Ook Ons Amsterdam heeft een artikel geplaatst in het januarinummer (2011), onder de titel “Hoe openbaar is openbaar groen?” 

Geen opmerkingen: