maandag 31 januari 2011

HERMAN MAKKINK – De Vlindermolen

                                                       grof metselwerk                 'Oude Grond' - Spinozahof

Bij het binnenrijden van de wijk Nieuw Sloten kan je niet om het beeld De  Vlindermolen uit 1998 van Herman Makkink heen. Toch zal het moeten want het staat midden op een verkeersrotonde. De basis van dit opmerkelijke bouwwerk aan de Anderlechtlaan/Sloterweg, bestaat uit een halve gemetselde bol met daarboven een rieten molenvorm. Bovenop deze ‘molen’ is als het ware een vlinder neergestreken. Deze vlindervorm kan ook gezien worden als afgeknotte molenwieken, waardoor het moleneffect nog versterkt wordt.
In veel beelden van Makkink heeft het metselwerk een belangrijke rol. Hij heeft een voorliefde voor ruïnes. Zijn beelden refereren hiernaar, temeer omdat hij het voegwerk heel erg ruw laat en het de bedoeling is dat zijn beelden in de loop van de tijd overwoekerd wordt door mossen en planten. Niet iedereen vindt zijn werk mooi. Zo moest op de Spinozahof (achter de Sarphatistraat) zijn sculptuur ‘Oude Grond’ verdwijnen omdat ‘Het Monster’ volgens de buurtbewoners het licht wegnam en het uitzicht  beperkte.

Geen opmerkingen: